Informatyka dla owoców i warzyw
> Aby wiedzieć więcej
Zarządzanie zakupami i sprzedażą –EuroFlow®
> Aby wiedzieć więcej
Zarządzania produkcją, magazynem i traceability – TraceFlow®
> Aby wiedzieć więcej
Zarządzanie sadami i uprawami – ProdFlow®
> Aby wiedzieć więcej

shutterstock_250694575

Prodflow 2

prodflow_logo_2
Zarządzanie sadami i uprawami – ProdFlow®

 

ProdFlow® to innowacyjne oprogramowanie do zarządzania sadami i uprawami. Pozwala rejestrować wszystkie czynności wykonywane w kwaterach, a w rezultacie śledzić na bieżąco zabiegi fitosanitarne i koszty z tym związane. Z pewnością ProdFlow® jest najlepszym wyborem w przypadku coraz bardziej restrykcyjnych norm i regulacji związanych z produkcją żywności.

Dzięki ergonomicznemu dziennikowi upraw, Prodflow® pozwala w pełni kontrolować potencjał upraw i sprawnie dokonywać analizy kosztów produkcji. Zdalne zarządzanie uprawami przez Internet to wynik optymalnego wykorzystania najnowocześniejszych technologii Web.

Prodflow ® to oprogramowanie najnowszej generacji do zarządzania uprawami, zintegrowane z TraceFlow ® (zarządzanie produkcją i traceability) i EuroFlow ® (zarządzanie sprzedażą)

Zapewnia identyfikowalność każdego produktu i kontrolowanie kosztów z nim związanych w sposób zintegrowany (produkcja, przechowalnie, koszty logistyczne, itd.)

 

Wybór ProdFlow®, to:

  • Kalkulacja kosztu wytworzenia z kwatery w czasie rzeczywistym, dzięki zarządzaniu kosztami robocizny, sprzętu i użytych środków fitosanitarnych. Codzienna kalkulacja wydajności z każdej kwatery, uwzględniająca czynniki zewnętrzne, takie jak pogoda.
  • Śledzenie zabiegów fitosanitarnych, dzięki terminarzowi zabiegów pozwala kontrolować i precyzyjnie planować wykonywanie operacji (terminy zabiegów, kontrola mieszanek środków , …). Pozwala także kontrolować zużycie nawozów, sprzętu i stan ekip.
  • Dziennik upraw zapewnia traceability interwencji i precyzyjne zarządzanie terminami przez cały proces produkcji aż do zbiorów z każdej kwatery.
  • Interfejs do programów niezbędnych do dobrego funkcjonowania
    • GSM
    • Aplikacje na tablety
    • Interfejs do stacji pogodowej