Informatyka dla owoców i warzyw
> Aby wiedzieć więcej
Zarządzanie zakupami i sprzedażą –EuroFlow®
> Aby wiedzieć więcej
Zarządzania produkcją, magazynem i traceability – TraceFlow®
> Aby wiedzieć więcej
Zarządzanie sadami i uprawami – ProdFlow®
> Aby wiedzieć więcej

Świadectwo klienta: Le Verger de la Blottière

 

Le Verger de la Blottière jest nowoczesną firmą, która wdrożyła elektroniczne rozliczenia zaproponowane przez Informia. „Znaczna oszczędność czasu w przetwarzaniu faktur, a przede wszystkim doskonała odpowiedź na potrzeby naszych klientów” – jeden z dyrektorów firmy podkreśla zalety nowego rozwiązania, które zostało uruchomione zaledwie 2 miesięce temu.

 

VERGER DE LA BLOTTIERE client Informia

 

 

Bez potrzeby drukowania, wkładania papierowych dokumentów do kopert, przyklejania znaczków, a nawet wprowadzania danych.

Fakturowanie klientów staje się wygodniejsze, bezbłędne, wymaga mniej korekt, a dzięki temu również płatności za faktury są realizowane szybciej.

Le Verger de la Blottière –  jest znaną firmą działającą, już od trzech pokoleń, w dolinie Loary. Produkuje, pakuje i transportuje 22 000 ton jabłek i 2000 ton gruszek rocznie.

Od 2004 r. Firma wchodzi do Demain la Terre – grupy pięciu producentów owoców i warzyw, których celem jest wspólna praca nad  zrównoważonym rozwojem z punktu widzenia środowiska, gospodarki i społeczeństwa.
Ponadto 3 sezony temu firma utworzyła ANTARES nową odmianę jabłoni, odporną na główne choroby dewastujące sady, takie jak między innymi parch.

Le Verger de la Blottière, ma mocną pozycję na rynku francuskim, już od kilku lat korzysta z naszych rozwiązań informatycznych. Dzięki temu posiada wszystkie niezbędne elementy, aby móc w optymalny sposób kontrolować firmę, w tym statystyki odnoszące się do kosztów, zakupów, sprzedaży, marż oraz możliwość ich analizy.

„Informatyka to niezaprzeczalna pomoc w podejmowaniu decyzji! „- mówi Quentin Socheleau, odpowiedzialny za projekty informatyczne.

Dzięki oprogramowaniu Informia nasz klient ulepszył funkcjonowanie zakładu, oraz zwiększył zaangażowanie i efektywność personelu, jednocześnie znacząco zmniejsząc ilość błędów.

Dzięki rozwiązaniom informatycznym Verger de la Blottière  otrzymało narzędzia dostosowane do potrzeb ich klientów. Zwłaszcza w obszarze monitorowania jakości i śledzenia towaru (traceability).

Nowo wprowadzona możliwość korzystania z faktur elektronicznych w aplikacji EuroFlow, umożliwia dostęp do archiwum wszystkich faktur, w dowolnym momencie i bez potrzeby drukowania. To podejście jest w pełni zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. Oczywiście, faktury przygotowane przez system komputerowy spełniają wymogi prawne!