Informatyka dla owoców i warzyw
> Aby wiedzieć więcej
Zarządzanie zakupami i sprzedażą –EuroFlow®
> Aby wiedzieć więcej
Zarządzania produkcją, magazynem i traceability – TraceFlow®
> Aby wiedzieć więcej
Zarządzanie sadami i uprawami – ProdFlow®
> Aby wiedzieć więcej

Lubelscy producenci zapoznają się z oprogramowaniem Informii

 

17 maja 2017 roku razem z Lubelskim Klubem Biznesu zorganizowaliśmy biznesowy lunch, w którym udział wzięli producenci owoców
i warzyw z Lubelszczyzny.

 

 

Skorzystaliśmy z tej okazji, aby zaprezentować nasze oprogramowania, głównie w zakresie Traceability, ale również rozmawialiśmy
o innych możliwościach naszego oprogramowania między innymi tych, które ułatwiają zarządzanie przedsiębiorstwem i uprawami.

Oprócz przedsiębiorców z branży owocowo–warzywnej swoją obecnością zaszczycili nas: pan Jean-Louis Buer (radca Ambasady Francji
do spraw rolnych dla Państw Bałtyckich i Węgier)  oraz pani Nadia Bouacid (dyrektor wsparcia przedsiębiorstw Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej).  

 

 

Spotkanie poprowadziła pani Agnieszka Gąsior-Mazur (Prezes LKB).

 

 

Po przywitaniu gości oraz po krótkim przedstawieniu firm, które pojawiły się na spotkaniu,  pan Adam Zimoń (Informia Polska) zaprezentował gościom możliwości naszego oprogramowania.

 

 

Lunch odbył się w przyjaznej atmosferze, a nasi goście zadeklarowali chęć udziału w następnych tego typu inicjatywach. Kolejne z nich mogą odbyć się już wkrótce.

Chętnych do udziału w nich prosimy o kontakt:  y.ponomarenko@informia.biz.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 506 285 383.