Informatyka dla owoców i warzyw
> Aby wiedzieć więcej
Zarządzanie zakupami i sprzedażą –EuroFlow®
> Aby wiedzieć więcej
Zarządzania produkcją, magazynem i traceability – TraceFlow®
> Aby wiedzieć więcej
Zarządzanie sadami i uprawami – ProdFlow®
> Aby wiedzieć więcej

Informia w branży rybnej ?!

 

5-6 października 2017 r. w Gdyni, Informia Polska po raz pierwszy wzięła udział w Targach Technologicznych Akwakultury oraz w XLII Szkoleniu – Konferencji Hodowców Ryb Łososiowych.

Te dwa znaczące wydarzenia branży rybnej zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych*.

Informia znana jest już w Polsce w branży owocowo-warzywnej, natomiast we Francji z naszego oprogramowania korzystają również producenci i przetwórcy ryb.

Uczestnictwo w tym wydarzeniu pokazało, że perspektywa rozwoju współpracy także z producentami i przetwórcami ryb w Polsce może być niezwykle interesująca.

 

 

 

*Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych jest profesjonalną organizacją społeczno-branżową zrzeszającą producentów pstrąga w Polsce. Organizacja powstała w 2007 roku po przekształceniu się z Oddziału Hodowli Ryb Łososiowatych Polskiego Towarzystwa Rybackiego, od początku biorąc sobie za cel aktywne i realne działanie na rzecz rozwoju branży. Obecnie reprezentuje ponad 120 Członków, 65 gospodarstw rybackich oraz ponad 12 tys. ton produkcji pstrąga w Polsce.