Informatyka dla owoców i warzyw
> Aby wiedzieć więcej
Zarządzanie zakupami i sprzedażą –EuroFlow®
> Aby wiedzieć więcej
Zarządzania produkcją, magazynem i traceability – TraceFlow®
> Aby wiedzieć więcej
Zarządzanie sadami i uprawami – ProdFlow®
> Aby wiedzieć więcej

Informia ponownie w Lublinie

9  czerwca  2017r.   Informia wzięła udział

w GALI FINAŁOWEJ PROGRAMU PROMOCJI FIRM I GMIN – BUSINESS EXCELLENCE 2017

zorganizowanej przez Lubelski Klub Biznesu.
 
W wydarzeniu tym uczestniczyło kilkadziesiąt firm
z regionu.

Odbyło się ono pod patronatem władz państwowych, samorządowych, organizacji pozarządowych oraz posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana.

W sympatycznej atmosferze mieliśmy okazję po raz kolejny poznać potencjalnych klientów.

Jak zwykle nasze oprogramowanie wzbudziło duże zainteresowanie.